Wat is selfbeeld en hoe beïnvloed dit u lewe?

INHOUDSOPGAWE

Die antwoord op die vraag oor hoe om 'n gelukkige, vervullende lewe te skep, is gewortel jouself verstaan.

Want sien u, dit is slegs deur uself te verstaan ​​dat ons die regte keuses kan maak wat ons sal lei na die soort lewe en geluk wat ons soek.

'N Begrip van selfkonsep kan help om te verduidelik en te versterk wie jy as persoon is, wat jy van jouself hou, wat jy nie van jouself hou nie en wat jy moet verander.So, wat is selfkonsep?

Die term selfkonsep word in die sielkunde gebruik as 'n manier om die gedagtes en oortuigings wat 'n persoon oor homself het, te identifiseer en hoe hulle hulself ervaar.

Selfkonsep omvat wat iemand glo dat sy eienskappe is wie en wat dit is.Dit is soos 'n geestelike prentjie van wie u as persoon dink.

Waarom is selfkonsep belangrik?

'N Persoon se selfkonsep help hulle om te definieer wie hulle dink hulle is en hoe hulle in die wêreld inpas. Dit op sigself maak selfkonsep belangrik omdat elke individu homself en voel asof hulle hoort .

Dit is van toepassing op almal, want almal gaan 'n soort geloof hê oor wie of wat hulle is.

Dit kan 'n taai konsep vir sommige wees, veral diegene wat die idee van etikette verwerp of etiketteer as 'n slegte ding.

hoe om my lewe weer op die regte pad te kry

Neem die houding van 'n opstandige, vrye gees in. Daardie persoon wil miskien nie voel asof hy tot 'n bepaalde houding of lewenswyse beperk word nie. Die persoon mag nie daarvan hou om te voel dat hy in 'n boks geplaas word waarin hy nie hoort nie.

Dit is egter nuttig om daardie blokkies te verstaan, want dit kan u help om die wêreld op verskillende maniere te sien.

Die opstandige, vrye geeste van die wêreld deel eienskappe soos elke ander groep mense doen. Trouens, hulle begeerte om nie gekategoriseer te word en in 'n boks geplaas te word nie, is 'n kenmerk wat hulle gewoonlik met mekaar deel.

Die persoon wat deur woorde of dade na die wêreld uitsaai dat dit 'n opstandige, vrye gees is, stuur 'n duidelike boodskap oor die persoon wat hulle glo. Die oortuiging is selfkonsep.

Dus, of ons nou daarvan hou of nie, selfkonsep is belangrik omdat dit die basis van ons identiteit is.

Hoe word selfkonsep gevorm?

'N Self is nie iets staties nie, in 'n mooi pakkie vasgebind en aan die kind oorhandig, klaar en volledig. 'N Self word altyd. - Madeleine L'Engle

Die sielkundeveld het baie teorieë oor waarom mense is soos hulle is, waarom hulle voel soos hulle voel en hoe hulle die persoon sal word wat uiteindelik sal word.

Daar is 'n oorvloed teorieë oor talle fasette van die gees. Selfkonsep is nie anders nie.

Die sosiale-identiteitsteorie stel dat selfkonsep uit twee verskillende dele bestaan: persoonlike identiteit en sosiale identiteit.

'N Mens se persoonlike identiteit sluit persoonlikheidseienskappe, oortuigings, emosies en eienskappe in wat help om elke individu te definieer. Dit is suiwer intern.

Daarenteen is sosiale identiteit meestal ekstern. Dit bevat die groepe waartoe ons behoort en waarmee ons ons vereenselwig. Dit kan seksueel, godsdienstig, opvoedkundig, rasse, loopbaangerig wees, of regtig enige groep mense waarmee iemand kan identifiseer.

Die vorming van selfkonsep begin as 'n kind, so jonk as drie maande oud. Die baba begin besef dat hulle 'n unieke entiteit is deur terugvoer te ontvang oor hul interaksie met die wêreld.

Hulle huil miskien en trek aandag van 'n ouer, druk 'n speelding en sien dat dit beweeg, of lag en sien hoe 'n ander persoon saam met hulle lag.

Hierdie aksies begin die basis lê vir die ontwikkeling van selfkonsep.

Namate die kind groei, word hul selfkonsep ontwikkel deur middel van interne en eksterne middele. Die interne fasette is dit wat die persoon oor homself dink. Die uiterlike kom van familie-, gemeenskap- en ander sosiale invloede.

Iemand wat in 'n ruwe, individualistiese samelewing grootgemaak word, kan hulself sien of probeer om hulself te definieer as 'n ruwe, individualistiese persoon, of dit nou is of nie.

Hierdie soort invloed is duidelik in die geslag van speelgoed. As die samelewing glo en leer dat 'n seun nie met poppe moet speel nie, sal die seun meer geneig wees om te dink: 'Ek is 'n seun, daarom moet ek nie met poppe speel nie.'

En dieselfde geld vir meisies. As die samelewing glo en leer dat 'n meisie nie videospeletjies moet speel nie, sal sy meer geneig wees om te dink: 'Ek is 'n meisie, daarom moet ek nie videospeletjies speel nie.'

Selfkonsep is vloeibaar. Alhoewel dit op 'n jong ouderdom begin vorm, sal dit voortdurend verander in die lewe van 'n persoon as hulle nuwe dinge ervaar, nuwe kennis opdoen en begin uitvind wie hulle werklik is onder al die eksterne invloede wat dwarsdeur hulle opgedwing is. hul lewe.

Miskien word die seun groot dat hy besef dat dit goed is dat hy van poppe hou en 'n versamelaar word. Miskien besluit die meisie dat sy so lief is vir videospeletjies dat sy werk om 'n speletjie-ontwikkelaar te word.

Dr Carl Rogers se drie dele van selfkonsep

Die bekende humanistiese sielkundige dr. Carl Rogers het geglo dat daar drie verskillende dele van die persoon se selfkonsep is: selfbeeld, selfbeeld en ideale self.

Selfbeeld is hoeveel 'n persoon homself waardeer.

Selfbeeld word beïnvloed deur interne en eksterne faktore. Intern is dit grotendeels hoe ons oor onsself voel, ons met ander vergelyk, hoe ander op ons reageer en die tipe terugvoer wat ons aan onsself gee.

Ekstern kan dit beïnvloed word deur terugvoer wat ons van die wêreld of ander mense ontvang.

Iemand wat gereeld dinge probeer, maar onsuksesvol is, sal waarskynlik hul selfbeeld op 'n negatiewe manier beskadig.

Die terugvoer wat hulle van ander mense ontvang oor wie hulle is of wat hulle probeer, beïnvloed ook hul selfbeeld. Negatiewe terugvoer kan selfbeeld afbreek, terwyl positiewe terugvoer dit kan opbou.

Selfbeeld is hoe 'n persoon hulself sien.

Selfbeeld val nie noodwendig saam met die werklikheid nie. Iemand wat sukkel met depressie, angs of ander geestesgesondheidskwessies, kan voel dat dit baie slegter met iemand is as wat hulle eintlik is.

Mense kan maklik in negatiewe denkrigtings oor hulself verval as hulle nie baie sorg dra om dit te vermy nie.

Aan die ander kant kan 'n persoon ook 'n ongelooflike oordrewe gevoel van eiewaarde en wese hê. Hul selfbeeld kan kunsmatig opgeblaas word deur ego, arrogansie en selfbelang.

Die meerderheid mense het 'n mengsel van sterk selfbeeld-oortuigings oor die hele spektrum.

Voorbeelde wat ooreenstem met selfbeeld kan dinge insluit soos fisiese eienskappe, persoonlike eienskappe, sosiale rolle en abstrakte eksistensiële uitsprake ('Ek is 'n geestelike persoon.' 'Ek is 'n Christen.' 'Ek is 'n Wiccan').

Die ideale self is die persoon wat ons wil wees.

Enigiemand wat belangstel in selfverbetering, gaan kyk na wat hulle as hul foute beskou, om hulle te vergelyk met hoe hulle wil wees. Miskien wil die persoon meer gedissiplineerd, vreesloos, kreatiewer of a beter vriend .

'N Persoon se persepsie van 'n ideale self kan ook nie aansluit by die werklikheid as hulle 'n onrealistiese siening het oor die eienskap wat hulle wil verbeter nie. Hulle kan hulself bereik na 'n doel wat nie bestaan ​​nie.

Gemeente en inkongruensie

Rogers het die terme kongruensie en inkongruensie geskep om te help om te verduidelik hoe goed 'n persoon se begrip van die werklikheid in lyn is met hul selfkonsep.

Elke persoon ervaar die werklikheid op sy eie spesifieke manier. Hulle persepsies word nie net gevorm deur feite nie, maar ook deur anekdotiese ervarings van hul lewens.

Kongruensie vind plaas wanneer die persoon se selfkonsep redelik naby die feitelike werklikheid aansluit. Inkongruensie is wanneer 'n persoon se selfkonsep nie strook met die feitelike werklikheid nie.

Rogers het geglo dat inkongruensie gewortel is in die manier waarop die kind geliefd was deur hul ouers. As die ouer se liefde en geneentheid voorwaardelik was en verdien moes word, is die persoon meer geneig om 'n verwronge persepsie te hê van hoe hulle inpas en met die wêreld verband hou.

Onvoorwaardelike liefde daarenteen bevorder kongruensie en 'n realistiese selfbeeld van hoe 'n persoon in die wêreld inpas.

Inkongruensie op 'n jong ouderdom kan bydra tot persoonlikheidsversteurings.

Dr Bruce A. Bracken se multidimensionele selfkonsepskaal

Dr Bruce A. Bracken het sy eie multidimensionele selfkonsepskaal ontwikkel wat ses primêre groepe eienskappe bevat wat help om selfkonsep te definieer. Hierdie is:

Fisiek: hoe ons lyk, liggaamlike gesondheid, fisieke fiksheidsvlakke (“ Ek is lelik ')

Sosiaal: hoe ons met ander kommunikeer, beide gee en ontvang ('Ek is vriendelik')

Gesin: hoe ons met familielede omgaan, hoe ons met familielede omgaan ('Ek is 'n goeie moeder')

Bevoegdheid: hoe ons die basiese behoeftes van ons lewe, werk, selfversorging hanteer ('Ek is 'n bekwame skrywer')

Akademies: intelligensie, skool, leervermoë (“ ek is dom ')

Invloed: interpretasie en begrip van emosionele toestande (“Ek word maklik verwar”)

Die twee perspektiewe kan gekombineer word tot meer spesifieke eienskappe wat 'n persoon help om hul selfkonsep beter te definieer.

U mag ook van hou (artikel gaan verder onder):

Die invloed van selfkonsep op gedrag

Selfkonsep het 'n groot invloed op gedrag omdat dit veroorsaak dat 'n persoon aan homself voorskryf wat hy of sy nie deur middel van selfkategorisering kan bereik nie.

Elke persoon het oortuigings en vooroordele van verskillende kategorieë in sy lewe, of hulle daarvan bewus is of nie. Mense sal baie van hul besluite neem op grond van hierdie oortuigings en vooroordele.

Kom ons kyk na enkele voorbeelde ter verduideliking.

Anne definieer haarself as 'n vrymoedige reisiger. Sy hou daarvan om 'n ligte lewe te lei waar sy kan optel en gaan soos sy wil.

Na jare se reis en die wêreld sien, begin sy voel dat sy wil gaan sit, miskien 'n verhouding en 'n gesin wil hê.

top 10 dinge om te doen as u verveeld is

'N Verhouding en familie sal beteken dat sy van die vrymoedige reisiger verloor wat deel van haar identiteit is, sodat sy 'n meer stabiele en konsekwente leefstyl kan hê.

Sy kan dit moeilik vind om te versoen dat sy wil gaan sit en 'n gesin wil hê met haar identiteit as 'n vrysinnige reisiger.

In hierdie voorbeeld kan Anne botsend voel omdat haar vorige begeerte om 'n vrye gees te wees en reis in direkte teenstelling is met haar nuwe begeerte om te gaan sit en 'n gesin te begin. Sy sal die verskille moet versoen en nuwe gedrag moet ontwikkel wat meer relevant is vir haar opkomende begeertes.

Greg definieer homself as 'n introverte, skaam persoon. As gevolg hiervan vermy hy gereeld sosiale aktiwiteite en sosialisering, want dit is net nie hy wat hy self glo nie.

Greg kan eintlik 'n gesellige persoon wees as hy hom uit sy boksie laat gaan en met ander mense omgaan.

Selfs al het Greg 'n moeilike tyd met sosialisering, is dit vaardighede wat hy kan aanleer en oefen selfhelpboeke of terapie as hy verby sy selfkategorisering kon kyk as 'n introverte, skaam persoon.

Daar is baie mense wat sukkel met sosialisering daar buite. Baie van hulle noem hulself introverte, terwyl hulle regtig sukkel met sosiale angs of depressie.

'N Introverte persoon is net iemand wat hul energie herwin deur tyd alleen te spandeer. Dit beteken nie dat hulle skaam is, nie in sosiale situasies kan funksioneer nie, nie sjarmant of suave kan wees nie, of dat hulle 'n oorweldigende vrees vir sosialisering het nie.

Greg se onreëlmatige oortuiging dat hy 'n introverte, skaam persoon is, is selfversterkend totdat hy kies om uit die bokse te breek waarin hy homself geplaas het.

Stacy besef dat baie van haar lewensprobleme is omdat sy 'n lui persoon is wat verantwoordelikheid vermy. Sy kan identifiseer dat sy 'n lui, onverantwoordelike persoon is, maar kies om haarself nie meer as hierdie dinge te definieer nie.

In plaas daarvan wil sy 'n proaktiewe, verantwoordelike persoon wees, so sy hou op om haar eie sukses en lewe te saboteer .

In haar begeerte om te verander, ondersoek sy wat 'n persoon proaktief en verantwoordelik maak, en begin sy haar eie gedrag en besluite oor die konsepte te ontwerp. Dit laat haar weer verander en haar lewe ten goede .

Om 'n mens se selfkonsep te verander of te verander, is 'n proses wat tyd neem. Dit is moeilik om verskanste gewoontes te verander en nuwe, gesonder gewoontes te ontwikkel.

Maar in hierdie voorbeeld het Stacy haar negatiewe eienskappe geïdentifiseer en 'n aksie ontwikkel om dit deur positiewer te vervang.

Sy het opgehou om vir haarself te sê dat sy 'n lui, onverantwoordelike persoon was en het haar gewoontes vervang met dié van 'n persoon wat pro-aktief en verantwoordelik was, en het haarself in 'n gesonder mentaliteit verander.

John leef 'n sittende, ongesonde leefstyl. Hy verstaan ​​dat 'n gebrek aan liggaamlike aktiwiteit en gemorskos nadelig is vir sy langtermyngesondheid. John beskik nie oor die eienskappe wat 'n mens van 'n aktiewe, gesonde persoon sou verwag nie.

Maar hy kan hierdie gewoontes ontwikkel deur te besluit om 'n aktiewe, gesonde persoon te wees. John doen ondersoek na gesonde eetgewoontes, begin beter kos koop en vind 'n oefenroetine wat hom in staat stel om in 'n gesonder, meer aktiewe persoon te verander.

Incongruences in die persoon se selfkonsep kan pynlik en moeilik wees as die persoon probeer uitvind wie hulle is en hoe dit in die wêreld inpas.

'N Tuisbly-pa wat daarop roem dat hy 'n gesinsman is, sal sy hele werklikheid laat skok as sy vrou besluit om hom te verlaat, want dit sal hom laat vra of hy 'n goeie gesinsman en -maat was.

'N Beroepsgedrewe vrou kan haarself bevraagteken as sy gestremd raak en haar werk verloor. Sy is miskien onseker of die opofferings wat sy gemaak het, die moeite werd was of nie, as sy haarself nie meer as 'n loopbaanvrou kan definieer nie. Sy sal 'n nuwe manier moet vind om haarself te identifiseer.

Aan die ander kant van die muntstuk kan 'n persoon hul ongelykhede gebruik om hul selfverbetering en bemagtiging te lei, net soos Stacy en John gedoen het.

hoe om op te hou om jouself neer te sit

Iemand wat verstaan ​​wie hulle is, kan makliker uitvind hoe om te verbeter in die areas van hul lewe wat hulle voel ontbreek. Enigiemand kan die negatiewe persepsies vervang met positiewe persone, nuwe gedrag en prosesse bekendstel, en verander ten goede .

Selfkonsep en stereotipering

Die kategorisering van mense en jouself kan vir sommige 'n taai onderwerp wees. Niemand hou daarvan om te voel dat hulle ondersoek en ontleed word nie.

Selfkonsep is 'n nuttige hulpmiddel vir nie net klinici nie, maar ook vir die gemiddelde individu wat beter wil verstaan ​​en geluk by hulleself wil vind.

Tog kan dit ook problematies wees. Om bewus te wees van die kategorieë wat bestaan, kan 'n mens se persepsie beïnvloed van wie hulle dink ander mense is of behoort te wees.

Die loopbaanvrou het miskien nie veel verdraagsaamheid vir ander mense wat nie hul loopbane so ernstig opneem as sy nie. Die kunstenaar kan ander kunstenaars beduie omdat hulle nie hul kuns beoefen of so produktief is nie. Ander mense kan neerkyk op die tuisblyvader omdat hulle nie die tradisionele werk behou soos wat vroeër van iemand verwag is nie.

Bewustheid van hoe ons onsself definieer, kan ons help om nader aan ander mense te word, veral deur nie in hierdie stereotipiese denke te val nie.

Elke persoon is anders, met sy eie unieke baan in hierdie bestaan. Wat sin maak vir die loopbaanvrou, kunstenaar of tuisbly, is miskien nie relevant vir ander beroepstipes, kunstenaars of tuisouers nie.

Niemand pas netjies in een generiese boks nie. 'N Mens moet versigtig wees om te verhoed dat hulle eie vooroordele en sienings op ander mense projekteer.

Hoe ons eie selfkonsep die gedrag van ander kan beïnvloed

Mense behandel gewoonlik ander mense soos hulle mag. Selfkonsep speel 'n belangrike rol in die manier waarop ander mense ons sal beskou en behandel.

Dit is hier waar die algemene raad van: 'Fake it til you make it!' geld.

Iemand wat hulself as onbevoeg of onbetroubaar definieer, sal waarskynlik deur ander so beskou word.

Ongeag hoe waar dit mag wees, as 'n persoon se selfkonsep hierdie sienings insluit, sal hulle waarskynlik op hierdie manier oor hulself praat. Hulle kan ook in gedragspatrone val wat hierdie siening bevestig, omdat hulle aanvaar het dat hierdie gedrag is wat hulle regtig is.

Gegewe die bewyse waarmee hulle voorgehou word, sal ander mense dikwels hierdie persoon se siening van hulleself deel. Dit wil sê, tensy hulle 'n goeie vriend of familielid is wat hierdie persoon op 'n heel ander manier sien as wat hulle hulself sien.

Dit kan ook positief werk. 'N Persoon wat glo in hulself en stel 'n sterk gevoel van eiewaarde voor, is meer geneig om positief te behandel.

Die persoon wat vertroue in hulleself het, is meer geneig om vertroue in ander te wek, veral as hulle hul aansprake met aksies en resultate kan ondersteun.

Congruence plaas die individu op 'n plek waar hulle presies verstaan ​​wat hulle die wêreld bied. Dit kan nie net die manier waarop 'n persoon hulself behandel positief en negatief beïnvloed nie, maar ook hoe die res van die wêreld hulle sal behandel.

Die ontwikkeling van helderheid van selfkonsep

'As u regtig u eie identiteit het, sal u aanhou om te doen wat u dink regtig vir u geskik is, en u sal ook die volgende stap verstaan ​​wat u wil neem. - Helmut Lang

Die ontwikkeling van 'n begrip van 'n mens se selfkonsep kan hulle help om beter te verstaan ​​waarom hulle die wêreld sien soos hulle dit doen, waarom hulle voel soos hulle voel en waarom hulle die besluite neem wat hulle neem.

Die smee van kongruensie tussen die werklikheid en die selfkonsep kan 'n persoon help om beter met die wêreld om te gaan en om na geluk te reis. Dit stel 'n persoon in staat om makliker te identifiseer watter areas van hul lewe werk en verbetering benodig.

Joernaal is 'n effektiewe manier om 'n mens se selfkonsep te ontwikkel en te verstaan. Iemand wat tydskrifte uitgee oor wie hulle glo, en dit toets aan die hand van hul lewenskeuses, sal duideliker kan sien waar die verskille is.

Om dit regtig te laat werk, moet daar na hul keuses gekyk word en aan die orde kom waarom hulle die besluite neem wat hulle neem. Is dit meer logies of emosioneel? Wat was die basis van hierdie besluite? Wat was die alternatiewe? Hoe het hierdie besluite uitgewerk?

Terapie kan 'n belangrike hulpmiddel wees. 'N Goeie terapeut kan 'n waardevolle perspektief van derdepartye bied wat miskien nie elders beskikbaar is nie. 'N Terapeut kan ook hul kliënt help om die emosie rondom besluitnemingsprosesse te navigeer, want emosionele besluite stem moontlik nie ooreen met rasionaliteit of rede nie.

Die ondersoek van u vorige en vorige besluite sal ook duidelikheid gee oor u emosionele toestand en toekomstige emosionele besluite.

'N Persoon kan baie van hulself leer deur die keuses wat hulle in hul lewe gemaak het, te ontleed en te ondersoek, hetsy alledaags of lewensveranderend. Hoe meer 'n mens hul lewenskeuses verstaan, hoe duideliker kan hulle hulself sien en hoe beter toegerus neem goeie besluite wat hul ware begeertes weerspieël.

In strewe na die ideale self

Die ideale self is hoe 'n mens hulself voorstel om aan die einde van hul reis te wees. Dit neem tyd, toewyding en dissipline om wesenlike veranderinge aan te bring om die persoon te wees wat hulle wil wees.

Die reis is absoluut die moeite werd, want dit is 'n manier om gemoedsrus en geluk in hierdie lewe te vind.

Iemand wat leef teen wie hulle eintlik is, sal 'n eindelose stryd teen hul eie verstand voer en probeer om wie hulle is, te vergelyk met wie hulle glo.

Die persoon wat in staat is om volgens sy ideale self te leef, sal veel minder interne konflik hê oor hul plek in die wêreld.

Maak nie saak om te soek na wie jy is nie. Soek na die persoon wat u wil wees. - Robert Brault