Hoe verskil selfbeeld en selfvertroue

Mense gebruik dikwels die terme selfbeeld en selfvertroue onderling.

Dit is aanvaarbaar in die algemene gesprek omdat die betekenis agter die frase wat gebruik word, meestal verstaanbaar is.

Maar as u meer spesifiek wil wees, is dit belangrik om die verskil tussen selfbeeld en selfvertroue te verstaan.

In hierdie artikel word uiteengesit hoe dit verskil en hoe om elke term op die regte manier te gebruik.

Daar word ook na drie verdere terme gekyk: selfwaarde, selfrespek en selfdoeltreffendheid. Dit is ook subtiel van mekaar en vir persoonlike agting en vertroue.Kom ons neem een ​​op 'n slag.

john cena kan my nie sien nie meme

Wat is selfbeeld?

Selfbeeld is die houding wat ons teenoor onsself het. Dit is die bedrag wat ons van die persoon hou.

Iemand met 'n hoë selfbeeld het 'n gunstige houding teenoor hulself. Hulle hou van wie hulle is.Iemand met 'n lae selfbeeld het 'n ongunstige houding teenoor hulself. Hulle hou nie van wie hulle is nie.

Morris Rosenberg, 'n pionier in die veld, het dit beskryf as 'n 'gunstige of ongunstige houding jeens die self'.

Hy het 'n stel van 10 stellings ontwikkel waarop 'n persoon hulself op 'n 4-puntskaal kan score, van baie saamstem tot nie saamstem nie.

Hierdie stellings en punte-instruksies kan hier gevind word:

Gebruik die Rosenberg-selfbeeldskaal - Universiteit van Maryland, Departement Sosiologie.

Is selfbeeld vas?

Nee, selfbeeld kan nie verander word nie, maar dit is 'n redelike stabiele persoonlikheidseienskap.

Dit beteken dat hoewel dit na hoër of laer vlakke kan verander, dit gewoonlik oor 'n tydperk stadig sal doen.

Daar is bewyse wat daarop dui dat selfbeeld deur 'n natuurlike kringloop gaan, 'toenemend tydens jong en middel volwassenheid, 'n hoogtepunt bereik op ongeveer 60 jaar en dan op ouderdom afneem.'

Ons kan ook verhoog ons selfbeeld deur volgehoue ​​persoonlike inspanning, en dit kan positief of negatief beïnvloed word deur gebeure in ons lewens.

Wat is selfvertroue?

Selfvertroue is die geloof in ons vermoë om 'n taak suksesvol te bereik of te voltooi.

Hierdie definisie dui reeds op een kernverskil tussen selfvertroue en selfbeeld: selfvertroue hou verband met 'n bepaalde aktiwiteit.

'N Persoon met 'n hoë selfvertroue oor 'n aktiwiteit glo in sy vaardigheid en vermoë om 'n positiewe uitkoms in daardie aktiwiteit te behaal.

'N Persoon met 'n lae selfvertroue oor 'n aktiwiteit glo nie in hul vaardighede of vermoëns om 'n positiewe uitkoms in daardie aktiwiteit te bereik nie.

'N Persoon kan tegelykertyd 'n hoë en lae selfvertroue hê, omtrent verskillende aktiwiteite.

Hulle kan byvoorbeeld vertroue hê in hul vermoë om 'n akademiese toets te slaag, terwyl hulle terselfdertyd nie vertroue het in hul vermoë om aan 'n sportwedstryd deel te neem nie.

Is selfvertroue vasgestel?

Nee, selfvertroue kan binne 'n kort tydjie dramaties verander.

Kennis en ervaring is dikwels sleutelfaktore in hoeveel vertroue iemand voel in 'n gegewe situasie.

Neem leer om 'n motor te bestuur. Aanvanklik sal 'n persoon waarskynlik nie selfversekerd voel om al die bedieningselemente te gebruik en die voertuig veilig te bestuur nie.

Maar omdat hulle meer lesse het en meer oefen, kan hul selfvertroue vinnig toeneem.

Hierdie selfvertroue groei steeds, selfs nadat 'n persoon die bestuurstoets geslaag het, aangesien hulle gereelde reise van verskillende lengte en selfs in die moeilikste omstandighede aanpak.

Net so kan die vertroue van 'n persoon skerp daal as gebeure plaasvind om twyfel in hul gedagtes te laat ontstaan ​​oor hul bevoegdheid.

'N Bestuurder wat voorheen vertroue in hul bestuursvermoë gehad het, kan minder selfversekerd voel na 'n ongeluk, veral as hulle skuldig was.

Selfbeeld teenoor selfvertroue: wat moet ek gebruik?

Die frase wat u moet gebruik wanneer u na 'n bepaalde aspek van 'n persoon verwys, hang af van wat u beskryf.

Oor die algemeen is dit goed om te sê dat 'n persoon 'n lae, gemiddelde of hoë selfbeeld het, aangesien dit 'n eienskap is wat die eksterne situasie waarin hulle verkeer, te bowe gaan.

Dit is egter minder sinvol om te sê dat 'n persoon 'n lae, gemiddelde of hoë selfvertroue het omdat hul posisie op so 'n skaal deels bepaal word deur die situasie waarin hulle verkeer.

Natuurlik kan sommige mense meer selfversekerd wees as ander, maar niemand is heeltyd vol vertroue nie.

Alhoewel iemand vertroue kan hê in sy vermoë om 'n nuwe vaardigheid te verwerf of 'n nuwe taak te bemeester, is dit miskien wat bedoel word as iemand in die breë as selfversekerd beskryf word.

'N Eenvoudige reël wat u moet volg as u besluit watter frase u wil gebruik, is om te vra of u die siening van 'n persoon na binne hul kern self beskryf, of 'n persoon se siening na buite na 'n taak of aktiwiteit.

Selfbeeld kyk na binne, terwyl selfvertroue na buite kyk.

En dit is heel moontlik vir 'n persoon om 'n hoë selfbeeld in die algemeen te hê, maar 'n lae selfvertroue in verhouding tot 'n bepaalde situasie.

Selfs as iemand 'n lae selfbeeld het, kan hy nogtans in sekere situasies baie vertroue toon.

U mag ook van hou (artikel gaan verder onder):

Saamwerk selfbeeld en selfvertroue?

Ja, die selfbeeld van 'n persoon kan hul selfvertroue beïnvloed, en andersom.

hoe om hard te speel om by jou man te kom

Neem byvoorbeeld die taak van 'n inspirerende toespraak lewer aan u mede-klasmaats op die kollege.

As u baie selfvertroue het in die skryf en toesprake hou, kan u daarna uitsien ongeag u selfbeeld.

In hierdie geval troef die persoon se selfvertroue hul selfbeeld.

As u 'n hoë selfbeeld het, maar min vertroue het om toesprake te hou, kan u wel senuweeagtig wees en twyfel oor u toespraak, maar u sal die senuwees kan bestuur.

In hierdie geval laat die persoon se hoë selfbeeld hulle die negatiewe gevolge van lae selfvertroue die hoof bied.

As u 'n lae selfbeeld het en min vertroue het om toesprake te hou, sal u erger senuwees ervaar en baie selfvernietigende gedagtes hê oor hoe die toespraak sal verloop.

In hierdie geval voed die lae selfbeeld van 'n persoon direk in hul lae selfvertroue en vererger dit die negatiewe gevoelens wat hulle ervaar.

Hierdie voorbeeld wys hoe 'n persoon se selfbeeld kan lei tot 'n toename of afname in selfvertroue in verhouding tot 'n bepaalde aktiwiteit.

Die persoon met 'n hoë selfbeeld is waarskynlik minder besorg oor wat hul gehoor van hulle dink as die persoon met 'n lae selfbeeld.

Dit vergemaklik die druk op hul prestasies en laat hul selfvertroue styg.

Die persoon met 'n lae selfbeeld sal hom waarskynlik baie bekommer oor wat hul gehoor van hulle dink.

Dit verhoog die druk op hul prestasies en dit kan daartoe lei dat hul selfvertroue daal.

Dus, 'n persoon se selfvertroue oor 'n situasie styg gewoonlik met 'n hoë selfbeeld en val met 'n lae selfbeeld.

Hoë selfvertroue in 'n wye verskeidenheid aktiwiteite kan soms as 'n masker gebruik word om lae selfbeeld weg te steek.

Dit kan iemand in staat stel om te verhoed dat hy sy lae selfbeeld aanpak, omdat hy tydelik verligting kry wanneer hy suksesvol iets bereik.

ignoreer hom om sy aandag te trek

Dit kan gesien word by diegene wat positiewe uitkomste in hul werk, hul fisieke eienskappe of sosiale interaksies najaag en hulle verlustig.

Hierdie positiewe uitkomste bied ook 'n gelukkige en suksesvolle blik op die buitewêreld, en dit stel die persoon in staat om te verhoed dat die probleme wat hulle ervaar met selfbeeld aangespreek word.

Noudat ons die verskil tussen selfbeeld en selfvertroue ondersoek het, laat ons ons aandag vestig op die ander drie terme: selfwaarde, selfrespek en selfdoeltreffendheid.

Wat is eie waarde?

Eiewaarde is die waarde wat iemand heg aan wie hy is en die dinge wat hy doen.

Dit hou verband met hoe iemand dink dat hul optrede beloon moet word en hoe dit verdien om deur ander behandel te word.

Dit hou ook verband met wat hulle dink hulle bydra tot die wêreld in terme van hul insette en hul verhoudings.

Iemand met 'n hoë eiewaarde sal glo dat hulle verdien om goed behandel te word en beloon word vir hul harde werk.

Hulle sal dink dat hulle iets van waarde tot die wêreld bydra.

Iemand met 'n lae eiewaarde sal glo dat hulle nie verdien om goed behandel te word of beloon word vir hul harde werk nie.

Hulle sal dink dat hulle nie regtig iets van groot waarde vir die wêreld bydra nie.

Eiewaarde en selfbeeld en nou gekoppel.

teken dat 'n kollega in jou is

As 'n persoon 'n hoë selfbeeld het en hou van wie hy is, sal hulle waarskynlik hul insette vir die wêreld waardeer en glo dat hulle regverdige behandeling verdien.

Die teenoorgestelde geld vir 'n persoon met 'n lae selfbeeld. Hulle kan dalk sleg behandel word deur ander of lae beloning vir hul pogings aanvaar.

Wat is selfrespek?

Selfrespek hou verband met die manier waarop 'n persoon hulself behandel. Dit gaan oor 'n persoon se optrede, maar ook hul houding.

Dit omvat aspekte van die lewe soos gesondheid, die opstel van grense en die neem van risiko's.

Iemand wat hulself respekteer, sal probeer om goeie fisiese en geestelike welstand te handhaaf. Hulle sal nie toelaat dat ander hulle sleg behandel nie. En hulle sal optree op maniere wat positiewe uitkomste bevorder.

'N Persoon wat hulself nie respekteer nie kan toegee aan selfvernietigende gedrag . Hulle kan onnodige risiko's neem. En hulle soek miskien nie maniere om hul situasie in die lewe te verbeter nie.

Selfrespek is ook nou gekoppel aan selfbeeld en selfwaarde.

'N Persoon met 'n hoë selfbeeld sal waarskynlik selfrespek toon in wat hy doen.

Dit is onwaarskynlik dat iemand met 'n lae selfbeeld selfrespek sal toon in wat hulle doen.

Selfrespek kan beskou word as die waarnemende deel van selfbeeld. Dit is nie net hoe iemand oor hulleself dink nie, maar ook hoe hy teenoor homself optree.

Wat is selfdoeltreffendheid?

Selfdoeltreffendheid is die geloof in ons vermoë om gedrag uit te voer wat nodig is om spesifieke prestasie te bereik (Bandura, 1977, 1986, 1997).

Dit hou verband met die motivering van 'n persoon en hul geloof in waartoe hulle in staat is.

Dit het ooreenkomste met selfbeheersing deurdat 'n persoon bereid moet wees om selfbeheersing in sekere situasies te toon as hulle hul doelwitte wil bereik.

'N Persoon met 'n hoë selfdoeltreffendheid sal in staat wees om hul gedrag aan te pas volgens die vereistes van die taak.

Hulle sal in staat wees om uitdagende doelwitte te stel en te bereik.

'N Persoon met 'n lae selfdoeltreffendheid sal sukkel om hul gedrag aan te pas om die taak suksesvol te voltooi.

Hulle sal nie glo in hul vermoë om uitdagende doelwitte na te kom nie.

Selfdoeltreffendheid deel ooreenkomste met selfvertroue, maar dit verskil in een belangrike opsig.

Selfdoeltreffendheid is meer gewortel in die inspanning wat nodig is om positiewe resultate in die toekoms te lewer.

Dit gaan oor 'n persoon se dryfkrag en vasberadenheid.

Selfvertroue fokus meer op die vermoëns wat nodig is om 'n positiewe uitkoms in die hede te lewer.

Dit gaan oor die gemak van 'n persoon in wat hulle gaan doen.