Die narcisme-virus: hoe giftige gedrag kan versprei na slagoffers en daarbuite

Watter Film Om Te Sien?
 

Voordat u hierdie artikel begin lees, is dit die moeite werd om dit van die begin af baie duidelik te maak dat die volgende nie van toepassing is op alle slagoffers van narcistiese mishandeling nie.Net soos enige virus, sal sommige mense 'n natuurlike immuniteit hê, terwyl ander nie.

As u 'n narcis ten prooi geval het, moet u nie aanvaar dat hierdie artikel oor u handel nie.Wat beskryf word, is bloot 'n moontlikheid dat dit nie bedoel is om 'n dekmantel oor alle slagoffers te wees nie.

Kom ons begin met dit in gedagte ...

As iemand die vernietigende gedrag van 'n narcis ervaar, kan u dink dat dit hulle nie in staat sal stel om ander dieselfde ellende te berokken nie.

Tog is dit soms so dat 'n slagoffer van mishandeling uiteindelik die rol van die misbruiker sal inneem.

Of hulle ooit 'n volwaardige narsistiese persoonlikheidsversteuring ontwikkel, is 'n kwessie van debat, maar dit is beslis vir hulle moontlik om baie eienskappe aan die dag te lê wat 'n mens met 'n narcis sal assosieer.

Hoe dit gebeur, is nie 'n regstreekse saak nie, maar enkele sleutelfaktore wat tot die verspreiding van hierdie besmetting lei, word hieronder bespreek.

Wanneer slagoffer 'n kruk word

As iemand aan die hand van 'n narsistiese mishandelaar ly, is dit normaal dat hy hom as 'n slagoffer identifiseer.

Hierdie erkenning dat jy sleg behandel is, is op sigself nie 'n probleem nie.

Wat wel 'n probleem word, is wanneer 'n slagoffer hierdie status as hul primêre identiteit begin maak.

die hantering van 'n weet dit alles

As hulle hulself nie as iets anders as die beseerde kan sien nie, kan hul behoefte aan aandag en goedkeuring tot ongesonde vlakke groei.

Aandag en goedkeuring is twee aspekte van narcistiese aanbod (die ander is bewondering en aanbidding), en iemand wat die slagoffer as hul belangrikste gedaante aanneem, sal onvermydelik hierdie twee dinge in oorvloed soek.

Hulle sal so onseker wees oor hul ware waarde, dat hulle gereeld versekering moet kry om te hoor dat hulle 'n goeie persoon is wat liefde en geluk waardig is.

Hierdie behoefte aan goedkeuring kom dikwels tot uiting in aandag soekende gedrag waar hulle op hul slagoffer speel om gesien te word en simpatie te lok.

As die aandag en goedkeuring nie op hande is nie, kan hulle onbewustelik na ander toesak om situasies te bewerkstellig waarin hulle die middelpunt word.

Hulle kan dan weer die pyn en lyding wat hulle verduur het, demonstreer om die medelye en dus die goedkeuring van ander te verkry.

Die verdoofing van gevoelens

Gedurende 'n volgehoue ​​periode van narsistiese mishandeling, kan die slagoffer hul gevoelens verdoof en hul emosies onderdruk.

Dit is 'n hanteringsmeganisme wat gebruik word om die soort ernstige seer wat 'n mishandelaar kan opdoen, te voorkom.

Ongelukkig kan sommige slagoffers selfs nadat hulle die kloue van die oortreder vrygespring het, dit moeilik vind om die gevoelens wat vroeër gedemp is, op te wek.

Dit kan veral relevant wees vir die sogenaamde 'theory of mind' of die vermoë om te verstaan ​​dat ander mense verskillende standpunte het.

John Cena praat oor memes

Hoe dit vertaal word, is in wese 'n afname in die vermoë van die slagoffer om empatie met ander te hê, en as dit gebeur, is hulle meer verdraagsaam of onverskillig teenoor hul eie beledigende gedrag.

Wat begin as om terug te veg teen 'n misbruiker, kan oorspoel in hul gelaaide interaksie met ander mense - lank nadat die persoon wat hierdie verandering veroorsaak het, uit hul lewe gesuiwer is.

Beledigende verhoudings verdraai “norme”

Nadat 'n narcis mishandeling ervaar het, kan hy 'n ander wêreldbeskouing aanneem as wat hy voorheen gehad het.

Of dit nou is om konfrontasie as onvermydelik te beskou, kritiek as gesond of sarkasme as universeel toepaslik, dit kan lei tot 'n verskuiwing in die gedrag van 'n persoon.

Boonop kan hulle gedurende die tydperk van hul mishandeling moontlik gemanipuleer word om as 'n gevolmagtigde vir die narcis op te tree.

Hulle het moontlik eie kwetsende aksies teenoor derde partye uitgevoer omdat hulle daartoe gedwing is.

Wanneer hulle as 'n marionet optree, sal hulle hul eie sedes oorheers om hulle toe te laat om dinge te doen wat hulle nooit voorheen sou dink nie.

Ongelukkig, hoe meer hulle sulke dade verrig, hoe minder is hulle in staat om die oortreding raak te sien, hulle gewoontes wraakgierige gedrag in wese.

Namate hul gedagtes hierdie nuwe normale meer aanvaar, kan die slagoffer onwetend in die rol van misbruiker inskuif.

Meer noodsaaklike narcissistiese lees (artikel gaan verder onder):

Onreg kweek minagting

Dit is heel natuurlik om 'n gevoel van onreg te voel as u aan die hand van 'n narcis ly, maar vir sommige groei dit tot iets veel meer.

Dit kan wrewel veroorsaak teen diegene wat die slagoffer as skuldig beskou word deur hul gebrek aan daad - 'n oortuiging dat iemand die mishandeling moes stop voordat dit te ver gegaan het.

Net so kan 'n algemene gevoel van minagting teenoor ander mense toeneem totdat die slagoffer nie in staat is om hul hoede in die steek te laat as hulle weer seerkry nie.

Hulle hou op om te vertrou, simpatie te hê en selfs liefde vir ander te voel omdat dit hul eie skade berokken.

hoe om te gaan met 'n behoeftige vriendin

Die bitterheid wat hulle voel, dien om hulle fisies en emosioneel te isoleer, wat verdere minagting en vyandigheid aanwakker.

Uiteindelik bereik hulle 'n punt waar hulle geen bedenkinge het oor hul slegte behandeling van ander nie.

Die Opkomende Ego

Nadat hulle hulself van 'n beledigende verhouding bevry het, is die ego van die slagoffer waarskynlik gedecimeer.

Hulle kan probeer om hierdie deel van hulself weer op te bou om weer 'n mate van selfvertroue te kry, maar daar is 'n risiko daaraan verbonde.

Die ego wat hulle gehad het voordat die mishandeling begin het, is nie wat hulle herwin nie, maar die invloed van die narcis kan bly en 'n heeltemal onherkenbare ego laat hervorm.

As hulle nie versigtig is nie, kan hierdie opkomende ego hul karakter oorrompel en die verrigtinge begin oorheers.

Wanneer hierdie ego weerklank hou van die narcis wat voorheen gekom het, kan dit 'n groot verandering in die persoonlikheid van 'n slagoffer veroorsaak.

Hulle kan selfgesentreerd, selfversorgend en afwysend raak vir die siening en begeertes van ander.

Kinders is veral kwesbaar

Die ontwikkelende verstand van 'n kind is nog steeds baie plastiek, wat beteken dat dit vinniger aanpas as die volwasse ekwivalent daarvan.

Dit maak kinders veral indrukwekkend as dit by narsistiese mishandeling kom.

Dit is baie meer geneig om die invloed van die narcis in hul lewe (dikwels 'n ouer) op te neem en hul eie wêreldbeskouings te formuleer op grond van wat hulle ervaar.

dinge wat 'n meisie doen as sy van jou hou

Al die bogenoemde punte kan op kinders van toepassing wees, maar dit sal waarskynlik baie meer gereeld en in 'n baie groter mate voorkom.

Dit is deel van die rede waarom narsistiese ouers dikwels kinders grootmaak met narsistiese eienskappe of volwaardige narcistiese persoonlikheidsversteuring.

Die inkubasie van die samelewing

Wanneer die narcisme-virus die eerste keer binne 'n individu begin herhaal, is die eindresultaat nie onvermydelik nie.

Die verdediging van die gees kan terugveg en 'n volledige infeksie voorkom - baie slagoffers wat nie verder misbruik nie, ervaar dit waarskynlik.

Ongelukkig maak die koers wat die samelewing inslaan, die inkubasie van die virus meer waarskynlik.

Die opkoms van sosiale media, werklikheids-TV en rykdom as 'n simbool van sukses beteken dat mense nou meer as ooit tevore probeer om hulself met ander te vergelyk.

Om die status te verkry wat hulle verlang, draai mense na selfdiensgedrag en dit kan in narcisme ontwikkel.

Dit is heel waarskynlik dat gevalle van narsistiese persoonlikheidsversteuring sal aanhou toeneem solank die samelewing geld, mag, fisiese skoonheid en waarskynlikheid as 'n teken van 'n suksesvolle lewe beskou.

Die verre invloede

Nie alle narsistiese gedrag het wortels in direkte blootstelling aan mishandeling nie, maar kan op baie ander maniere bevorder word.

Politici, bekendes en selfs bemarkingsagentskappe moet verantwoordelikheid neem vir die verspreiding van narsistiese eienskappe.

Hul optrede lei nie noodwendig tot narcisme op sigself nie, maar die boodskappe wat deur hierdie en ander uitgesaai word, het wel 'n invloed op die hoërvlak-groepdinamika van 'n samelewing.

Hulle kan polarisasie van sienings en konflik tussen partye veroorsaak - selfs al is dit nie hul doel nie.

Dit kan lei tot die selfdiens van hele groepe mense as dit nie aangespreek word nie.

Eindig op 'n positiewe noot

Dit is die moeite werd om weer te noem dat slagoffers nie misbruik hoef te word nie.

Dit is nie 'n onvermydelike weg wat elke persoon wat so 'n beproewing ondervind, moet volg nie.

Dit is inderdaad 'n weg wat waarskynlik deur 'n minderheid slagoffers gevolg word.

hoe om 'n maand vinnig te laat verbygaan

Selfs wanneer slagoffers sommige van die negatiewe eienskappe van narcisme toon, is dit miskien nie te laat vir hulle om ten goede te verander nie.

Dit kan tyd neem en dit kan terapie behels, maar ongewenste eienskappe wat tydens en na mishandeling opgehoop het, hoef nie permanent te word nie.